Hội nghị ASEAN về môi trường năm 2020 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Hội nghị ASEAN về môi trường năm 2020 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng

Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và đới bờ lần thứ 21, Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31 và các hội nghị khác có liên quan. Các sự kiện trên dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5 và tháng 8 tại thành phố biển Đà Nẵng.

Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban thư ký ASEAN quyết định lựa chọn thành phố Đà Nẵng là địa điểm tổ chức các hội nghị là do Đà Nẵng nhận được nhiều thiện cảm và ghi dấu ấn trong mắt bạn bè quốc tế thông qua việc được lựa chọn là địa điểm tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn và quan trọng. Đà Nẵng hiện là thành phố thứ 2 ở Việt Nam nhận được giải thưởng Thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2011 và là một trong 3 thành phố ở Việt Nam tham gia vào mạng lưới các Thành phố thông minh của ASEAN năm 2018. Ngoài ra, việc tổ chức các sự kiện quan trọng về môi trường cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu và quảng bá về văn hóa và hình ảnh đất nước, con người từ nhiều vùng, miền khác nhau của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0935128542